Abotermine

Dienstag

Dienstag 1

Di 18.10.2022 19:30 antigone. ein requiem
Di 08.11.2022 19:30 Istanbul
Di 20.12.2022 19:30 Gräfin Mariza
Di 24.01.2023 19:30 Don Carlo
Di 14.02.2023 19:30 Romeo und Julia
Di 07.03.2023 19:30 Öl der Erde
Di 18.04.2023 19:30 Titanic
Di 09.05.2023 19:30 Titus (La clemenza di Tito)
Di 23.05.2023 19:30 Der Weg zurück
Di 20.06.2023 19:30 Der Schatten

Preisgruppen: PG1: 305,00 €, PG2: 290,00 €, PG3: 250,00 €, PG4: 180,00 €, PG5: 135,00 €

Dienstag 2

Di 20.09.2022 19:30 antigone. ein requiem
Di 01.11.2022 19:30 Don Carlo
Di 06.12.2022 19:30 Romeo und Julia
Di 27.12.2022 19:30 Istanbul
Di 17.01.2023 19:30 Gräfin Mariza
Di 14.03.2023 19:30 Öl der Erde
Di 04.04.2023 19:30 Titus (La clemenza di Tito)
Di 25.04.2023 19:30 Der Weg zurück
Di 06.06.2023 19:30 Titanic
Di 04.07.2023 19:30 EastWest

Preisgruppen: PG1: 305,00 €, PG2: 290,00 €, PG3: 250,00 €, PG4: 180,00 €, PG5: 135,00 €

Schauspiel Dienstag 1

Di 11.10.2022 19:30 Das wirkliche Leben
Di 08.11.2022 19:30 Istanbul
Di 06.12.2022 19:30 So weit weg (Tevafuk)
Di 31.01.2023 19:30 How to date a feminist
Di 07.03.2023 19:30 Öl der Erde
Di 23.05.2023 19:30 Der Weg zurück

Preisgruppen: PG1: 132,75 €, PG2: 124,50 €, PG3: 116,25, PG4: 101,25 PG5: 84,00 €

Schauspiel Dienstag 1A

Di 18.10.2022 19:30 So weit weg (Tevafuk)
Di 13.12.2022 19:30 Istanbul
Di 24.01.2023 19:30 Das wirkliche Leben
Di 28.03.2023 19:30 Öl der Erde
Di 18.04.2023 19:30 Die Sommer
Di 13.06.2023 19:30 Der Weg zurück

Preisgruppen: PG1: 132,75 €, PG2: 124,50 €, PG3: 116,25, PG4: 101,25 PG5: 84,00 €

Schauspiel Dienstag 2

Di 20.09.2022 19:30 antigone. ein requiem
Di 22.11.2022 19:30 How to date a feminist
Di 27.12.2022 19:30 Istanbul
Di 14.03.2023 19:30 Öl der Erde
Di 25.04.2023 19:30 Der Weg zurück
Di 30.05.2023 19:30 Osnab. Dramatiker:innenpreis

Preisgruppen: PG1: 145,50 €, PG2: 135,00 €, PG3: 123,00, PG4: 103,50 PG5: 81,00 €

Preisgruppe 1: Parkett Reihe 1–7, 1. Rang Reihe 1–3
Preisgruppe 2: Parkett Reihe 8–11
Preisgruppe 3: 1. Rang Reihe 4–8
Preisgruppe 4: 2. Rang Reihe 1–3
Preisgruppe 5: 2. Rang Reihe 4–8